Portfolio


Winiarz Andrzej, Dominik, Polska.                                                                                                                                Wersja:    Polska   |   English


Wykształcenie
: Uniwersytet Wrocławski, filologia polska; artysta fotograf, działacz polonijny.

Wykonywany zawód: twórca niezależny w dziedzinie fotografii i filmu; portret, pejzaż, architektura, reportaż, plan filmowy, teatr, koncerty, dokumentacja konferencji międzynarodowych, reklama, dzieła autorskie.


Kariera zawodowa: w latach 80-tych i 90-tych wykonywał fotografie autorskie w teatrach (portret Kazimierza Brauna), na koncertach (portret Al Di Meola Band) i międzynarodowych planach filmowych (portrety Jacka Wardena, Patricka Bergina, Stevena Segala) we Wrocławiu. Publikował swoje prace w wielu czasopismach i katalogach, między innymi w: Investors Guide Wrocław – City and Province, wyd. Bogart Ltd. Wrocław 1994 r.; Business Contact – The International Magazine for Business People, 1998 r.; Eurostyl; katalog: A Bridge to Europe, wyd. przez Kartikey Johri India, przy udziale ambasad Polski i Indii (portret rodziny Johri), 2005 r.; Opera Wrocławska: Europejskie Tradycje (portret wnuka R. Wagnera) wyd. Opera Wrocławska, 2007 r.; Poesie nr 102 Septembre 2004 Paris – elitarny kwartalnik poświęcony poezji (umieszczono tam fotografie z autorskiej kolekcji wystawy „Totus Tuus”), Polish Daily News (USA) (fotografie z konferencji Boeinga, Kraków 2011 r.). Po roku 2000 nawiązał współpracę z: Solidarnością Polsko-Czesko-Słowacką, Urzędem Miasta Wrocławia, Urzędem Marszałkowskim i Wojewódzkim, wykonując dokumentację fotograficzną wizyt lub uroczystości z udziałem ambasadorów i międzynarodowych dyplomatów w kraju i za granicą (portret Zbigniewa Brzezińskiego); Biuro Prezydenta Miasta Wrocławia: wyjazd rządowy do Monaco w roku 2002; dokumentacja wydarzeń dotyczących Expo 2010 (portrety: prof. Teresy Żylis-Gara, Andrzeja Seweryna, Piotra Kraśki, Księcia Alberta); Urząd Wojewódzki i Marszałkowski: fotografował spotkania i konferencje z udziałem gości zagranicznych (portret ambasadorów z 70 krajów świata); Ratusz wrocławski i Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka (SPCZS): fotografie z otwarcia konsulatów czeskich we Wrocławiu, konferencja w PECS (festiwal wyszehradzki), wręczenie tytułu honorowego obywatela miasta Wrocławia dla prezydenta Republiki Czeskiej w Pradze 2001 r. (wykonał portret Vaclava Havla); Fundacja Golgota Wschodu: fotografia uroczystego spotkania i konferencji międzynarodowej w Sejmie RP z udziałem Jego Ekscelencji Prezydenta II RP Ryszarda Kaczorowskiego i ks. Prałata Zdzisława Peszkowskiego (zapis video wykorzystany w autorskim filmie pt. „Pamięć”); Światowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii (SDKP), Międzynarodowy Multimedialny Festiwal Polonijny (Akademia Polonijna w Częstochowie): w latach 2006 – 2013 wykonywał reportaże fotograficzne z obrad i festiwali z udziałem gości i artystów polonijnych, dokumentacja fotograficzno – filmowa z konferencji Boeinga, Kraków 2011 r., z udziałem Nicole Piasecki.

Prywatnie uczestniczył i fotografował większość wizyt apostolskich Jana Pawła II do Polski oraz uroczystości pogrzebu i beatyfikacji Papieża. W konsekwencji powstała autorska kolekcja fotogramów w formie wystawy wdzięczności i pamięci „Totus Tuus”. Po raz pierwszy czarno-białe fotografie pokazano w Muzeum Archidiecezji Wrocławskiej, podczas Kongresu Eucharystycznego w 1997 r. Następnie wystawę uzupełniono kolorowymi fotografiami i zaprezentowano w tymże muzeum z okazji 25-lecia pontyfikatu. Patronem honorowym wystawy został J.E. Ks. Henryk Kardynał Gulbinowicz.

Po roku 2002 powstała nowa kolekcja obrazów fotograficznych w formacie 100 x 70 cm eksponowanych na sztalugach malarskich. Wystawa była prezentowana w tej formule w wielu miastach w Polsce, m. in. w Krakowie, w Centrum Jana Pawła II pod patronatem J.E. Ks. Stanisława Kardynała Dziwisza, jak również we Wrocławiu i Warszawie. W 2006 r. wystawa towarzyszyła kongresowi SDKP i Festiwalowi Polonii w Częstochowie. Honorowym patronatem objął ją wówczas J.E. Rektor Akademii Polonijnej prof. dr hab. Eustachy Rakoczy ZP. W październiku 2010 r. wystawę pokazano w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze, pod patronatem Ojca Generała Zakonu Paulinów Izydora Matuszewskiego i J.E. Prezydenta II RP Ryszarda Kaczorowskiego, gdzie obejrzało ją wielu gości z kraju i za granicy. Dzięki temu, dzieło pamięci Papieża Polaka – Ojca Polonii Świata, stało się znane i uhonorowane w wielu krajach na świecie. W upowszechnianiu wystawy dużą rolę odegrała jej internetowa wersja na stronie www.awiniarz.com. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego zaprezentował wystawę podczas Międzynarodowej Konferencji „Jan Paweł II wobec emigrantów” w Poznaniu w 2011 r. Dzieło pamięci uzupełnione jest filmami „Pamięć” i „Ku Chwale Ojczyzny”. Obecnie zbierane są świadectwa pamięci Jana Pawła II (materiały do filmu), oraz przygotowywane materiały do albumu, który ma zostać wydany po kanonizacji Naszego Papieża, dla którego najważniejsza była miłość Boga i Bliźniego. Ona sprawiła, że jesteśmy młodzi i szczęśliwi, widząc piękno sensu naszego życia. Słowa na początku pontyfikatu: „Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi” i „Totus Tuus”, a także na końcu pontyfikatu: „Wypłyń na głębię”, jak również osobista rozmowa podczas audiencji prywatnej w Watykanie, umocniły wiarę autora i uczyniły jego dzieło misją wdzięczności, za dar ojcowskiej opieki po tragicznych wydarzeniach w życiu.


Funkcje:
- od 2010r. Przewodniczący Komisji Pamięci Jana Pawła II w Częstochowie, na wniosek Sekretarza Generalnego SDKP prof. zw. dr hab. inż. Zbigniewa Piaska.

Nagrody:
- III nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich Niepokalanów 2008 r., za stronę internetową www.awiniarz.com i film „Pamięć”,
- II nagroda w kategorii stron internetowych na Międzynarodowym Polonijnym Festiwalu Multimedialnym „Polskie Ojczyzny” Częstochowa 2009 r., za stronę www.awiniarz.com,
- II nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich w Niepokalanowie 2010 r., za film „Pamięć”.


Wyróżnienia, dyplomy, medale:
- Ryngrafy otrzymane za wystawę „Totus Tuus” od J.E. Rektora Akademii Polonijnej prof. dr hab. Eustachego Rakoczego ZP, Częstochowa 2006 r.,
- Dyplom Honorowego Członkostwa SDKP  za pracę na rzecz Polonii, Częstochowa 2009 r.,
- Dyplom Vox Pelegrina za „Totus Tuus”, Mareil (Francja) 2009 r.,
- Dyplom Polskiego Uniwersytetu Ludowego za „Totus Tuus”, Filadelfia – USA 2010 r. (z inicjatywy prof. Dr Janusza Romańskiego),
- Medal Ignacego Jana Paderewskiego za „Totus Tuus”, Filadelfia – USA 2010 r. (z inicjatywy prof. dr Janusza Romańskiego).
- Medal Pawła Edmunda Strzeleckiego, Melbourne 2013 r., (z inicjatywy Prezydenta Paula Gospodarczyka).