Darczyńcy i Przyjaciele wystawy Totus Tuus
Patroni honorowi wystawy Totus Tuus
   
   
   

Szczególne podziekowania kieruję do osób, które nieustannie pomagaja mi w tworzeniu dzieła pamięci JANA PAWŁA II poprzez moją wystawę i utwory jej towarzyszące: 

O EUSTACHY RAKOCZY ,
PROF. ZBIGNIEW PIASEK,
PROF. JANUSZ ROMAŃSKI,
KRZYSZTOF WOJTAS,
MACIEJ ZIĘBA,
ANNA LUBOWICZ,
TOMASZ FRĄCKIEWICZ

 

Wszyscy Darczyńcy i Przyjaciele wystawy Totus Tuus (porządek alfabetyczny)

Anonimowi Przyjaciele

Robert Adach Starosta Powiatu Trzebnickiego / patronat honorowy, mecenat /

Stanisław Błasiak emerytowany pilot PLL Lot, Honorowy Prezes Klubu Lotników Polskich LOTECZKA

Ks. Andrzej Bartos

Stan Borys

Stanisława Chobian Cheron  /Specjalista Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Autorka wspomnieniowej książki, będącej Świadectwem Mocy Wiary która pomogła osiągnąć dyplom lekarza na zesłaniu /Taszkient 04.1952 – 12.1955 r. / pt. WĘDROWNE MAKI. PIW Warszawa 2007, 2009. Odznaczenia: Krzyż Zesłańców Sybiru. Należy do: Związku Sybiraków Koła Woli i Bemowa, Warszawa, Związku Pisarzy APAJTE w Paryżu i Związku Pisarzy na Obczyżnie z siedzibą w Londynie. Od 1997 emerytka, mieszka w Nancy Francja. Wspiera Fundację Jana Pawła II ./

Teresa Ćwik Maszczyńska /pilot /

Bronisław Czapski /pilot /

Oskar Dolot

Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia / patronat honorowy, mecenat /

JE Ks.Kardynał Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski /patronat honorowy /

Ks. Infułat Adam Drwięga proboszcz katedry we Wrocławiu

Tomasz Frąckiewicz artysta plastyk

Ks. Arcybiskup Marian Gołębiewski Metropolita Wrocławski /patronat honorowy /

Bogusław Grzybek dyrektor chóru ORGANUM / odznaczenia: medal Św. Grzegorza nadany przez Papieża Benedykta XVI, medal Pro Eclesia Et Pontyfice nadany przez Papieża Jana Pawła II, złoty medal im. Jana Pawła II nadany przez Kardynała Stanisława Dziwisza.

Małgorzata Grzybek chór ORGANUM /śpiew, srebrny medal im. Jana Pawła II nadany przez Kardynała Stanisława Dziwisza /

JE Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz / patronat honorowy /

Prof. Teresa Żylis-Gara

Zygmunt Gutowski Prezes Zarządu Fundacji Polska – Europa – Polonia

Stanisław Huskowski Poseł na Sejm / patronat honorowy, mecenat /

Ks. Biskup Edward Janiak

Alfreda Jamrosz uczestnik Powstania Warszawskiego, jeniec niemieckich obozów, żołnierz AK, służba kobiet w armii Andersa, jedna z założycielek Polish Heritage Association . Członek Fundacji Jana Pawła II. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski , Krzyż Powstania Warszawskiego, w roku 2000 nominacja na podporucznika za udział w Powstaniu Warszawskim

Stanisław Jaśnikowski Przedsiębiorca właściciel hotelu Marta /darczyńca /

JE Ryszard Kaczorowski były Prezydent II RP na uchodżctwie /patronat honorowy /

Agata Kalinowska-Bouvy poetka, tłumacz Tryptyku Rzymskiego Jana Pawła II na język francuski,dziennikarka, dyrektor przedstawicielstwa na Francję Fundacji Młodej Polonii , Sekretarz Generalny SJPP, autor Salonu Prasy Polonijnej i archiwum Vox Pelegrina

prof. Wacław Kornaszewski

Tadeusz Kowalski Firma Budowlano -Projektowa KOWALSKI – SYSTEM /darczyńca /

Jan Kubasik

Anna Lubowicz tłumacz

Andrzej Lubczański

JM Ks. Prof. Stanisław Łupiński Rektor Akademii Polonijnej w Częstochowie /patronat honorowy /

Jerzy Łuś dyrektor SP 4 w Oławie

Mariusz Ławruszczuk pilot

O. Izydor Matuszewski Generał Zakonu Paulinów Jasna Góra Częstochowa / patronat honorowy

Ludwik Misiek żołnierz AK, major WP, pilot sportowy

Narodowe Centrum Kultury /patronat honorowy /

Krzysztof Nikliborc operator filmowy, montażysta

Ks. Arcybiskup Alfons Nossol /patronat honorowy /

Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak Metropolita Częstochowski /patronat honorowy /

Ks. Stanisław Orzechowski Duszpasterz Akademicki /patronat honorowy /

O.Dominik Orczykowski Duszpasterz Lotników Polskich

Bronisław Pałys Kawaler Rycerskiego Zakonu Świętego Bożego Grobu w Jerozolimie. Dyrektor Generalny Wydziału Programów Katolickich i Patriotycznych PSE " POLEST " Wrocław.

Jerzy Pawlak

Bozena Pawłowska-Kilanowski / Prezes Koła Przyjaciół Funadcji Jana Pawła II w Saskatchewan, Kanada, poetka, autorka 5 tomikow poetyckich, w tym zbiór wierszy religijnych - "Spróbuj Go odnalezć" , do których inspiracją były 4 audiencje prywatne z Janem Pawłem II a przede wszystkim nauczanie Ojca Swiętego JP II /

Jacek Protasiewicz Poseł do Europarlamentu

Doktor Honoris Causa Prof. ZW Dr Hab. Inż. Zbigniew S. Piasek Sekretarz Generalny Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii, kierownik interdyscyplinarnego zakładu geoinżynierii, geologii i ochrony powierzchnii ziemi Politechniki Krakowskiej

Ks.Prałat Zdzisław J. Peszkowski /patronat honorowy /

Magdalena Pluskota /doktor nauk humanistycznych, w latach 2007-2008 Pełnomocnik Rektora,O. Prof. Eustachego Rakoczego ds. Polonii Akademii Polonijnej w Częstochowie, od 2007 r. przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego Multimedialnego Festiwalu Polonijnego POLSKIE OJCZYZNY ,Sekretarz Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii. / 

Maria,Henryk Potyrała firma RAMART /darczyńcy /

Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce / patronat honorowy, mecenat /

Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej / patronat medialny /

Dr Małgorzata Romańska lekarz medycyny, Skarbnik Polskiego Uniwersytetu Ludowego, Delegat do Rady Kongresu Polonii Amerykanskiej Eastern District, czlonek Fundacji Kosciuszkowskiej, Czlonek Polish Heritage Society

Prof. Dr. Janusz Romański doktor nauk technicznych Vice Prezes Stowarzysznie Polskich Inzynierow - Polonia Technica USA,  Vice Prezes Rady Polskich Inzynierow w Ameryce Polnocnej,  Prezydent Polskiego Uniwersytetu Ludowego w Filadelfii,  Delegat do Rady Kongresu Polonii Amerykanskiej Eastern District,  Czlonek Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku,  Czlonek Instytutu Jozefa Pilsudskiego, czlonek Fundacji Kosciuszkowskiej,  Czlonek Polish Heritage Society i wielu innych stowarzyszeń profesjonalnych

O. Eustachy Rakoczy Paulin doktor nauk humanistycznych / odznaczenia m inn. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Medal za zasługi obronnosci kraju, Złoty Krzyż Zasługi, Medal KEN, Krzyż Srebrny Orderu Virituti Civili, Krzyz Semper Fidelis

Michael Wladkowski profesor w Ecole Normale de Musique de Paris od 82go roku. Koncertujący pianista który grał recitale, koncerty z orkiestrą oraz koncerty kameralne na wszystkich kontynentach. Prowadzi kursy mistrzowskie we wszystkich krajach swiata.Jest Jurorem wielu konkursów pianistycznych miedznarodowych.

Radio Rodzina Wrocław / patronat medialny /

Robert Raczyński Prezydent Lubina / patronat honorowy, mecenat /

Jadwiga Szczypek

Janina Seredyńska - Targosz firma JANTAR / darczyńca /

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu

Paweł Skrzywanek prezes Wrocławskiego Centrum SPA / darczyńca /

Marian Skutnik prezes PZ SKOK / darczyńca /

Ewa Świecińska - twórca pięknego filmu dokumentalnego o Janie Pawle II pt. " SŁUGA "

Barbara Tesse

Jerzy Tuszewski reżyser multimedialny radiowo – teatralno – filmowy, publicysta, pisarz dokumentalista, poeta

Krzysztof Wojtas architekt / darczyńca /

Ryszard Wojciechowski Wójt Gminy Oława / patronat honorowy, mecenat /

Ks. Wiesław Wójcik TChr dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego i moderator Ruchu Apostolatu Emigracyjnego

Zdzisław Żyłka

Cecylia Zdebik prezes PWC ODRA Brzeg / darczyńca /

Piotr Zimny właściciel firmy KALMEB - Kalisz / darczyńca /

Maciej Zięba administrator strony www.awiniarz.com


Szczególne podziękowania
za dar  prawdziwej przyjazni okazany Pielgrzymce na Beatyfikację JANA
PAWŁA II składam na ręce następujących osób /alfabetycznie/;


JUSTINA DEHMEL
ANNA KIELECH
TADEUSZ KOWALSKI
JANUSZ ROMANSKI
JANINA SEREDYŃSKA-TARGOSZ
BARBARA TESSE
JOLANTA WINIARZ
KRZYSZTOF WOJTASJeśli chcesz dołączyć do grona Darczyńców i Przyjaciół wystawy Totus Tuus, proszę o kontakt.