Totus Tuus

Wystawa Totus Tuus     Wystawa Totus Tuus to skromny hołd okazany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II za dar wiary, nadziei i miłości. To podziękowanie za nieustającą opiekę, zwłaszcza w chwilach trudnych i tragicznych mojego życia.
     Wystawa Totus Tuus to radosna pielgrzymka z miasta do miasta dedykowana szczególnie dzieciom i młodzieży, bo pamięć o Naszym Papieżu to nasz Polaków wielki obowiązek. Poszukuje dowodów pamięci i owoców nauczania Ojca Świętego, aby pokazać je na wystawie w postaci fotografii. Każdego zapraszam do współpracy, do pomocy w tworzeniu tej wystawy, abyśmy byli żywym dowodem o Jego pamięci.
    Moja strona www.awiniarz.com jest bogatym uzupełnieniem mojego dzieła. Osoby zainteresowane proszę o kontakt lub tel. +48601783976. Mając na  względzie szczytną ideę wystawyzawartej w papieskim TOTUS TUUS pragnę się zwrócić za szczególną prośbą o materialną pomoc przy jej realizacji.

       The exhibition Totus Tuus is a humble tribute shown to the Holy Father John Paul II for his gift of faith, hope and love. It is a sign of gratitude for his continuing assistance in tragic and difficult moments of my life.
      The exhibition Totus Tuus is a joyful pilgrimage from town to town dedicated especially to children and youth because to remember Our Pope is for us Poles a great duty. I have been looking for signs of rememberance and the fruits of Holy Father’s teaching to show them as photographs in the exhibition. Everyone is invited to cooperate with me and to help me in making this exhibition. Thus, we become a living evidence of His presence.
     My website: www.awiniarz.com is a rich enlargment of my work. Those who wish to reach me may contact by email or  by phone: +48601783976. I would like to appealfor support our exhibition which realize the idea JOHN PAUL II "TOTUS TUUS".