Linki


Akademia Polonijna

http://www.ap.edu.pl/

Światowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii
http://www.sdkp.ap.edu.pl/


Fundacja Polska-Europa-Polonia
http://www.warszawa.mazowsze.pl/


Światowe Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej
im. Jana Pawła II

http://www.sskch.pl/


Centrum Jana Pawła II
http://www.janpawel2.pl/


Mężczyźni Świętego Józefa we Wrocławiu
http://mezczyzniwewroclawiu.pl


Kolagen Platinum, Colvita - Colway
http://www.colway-kolagen.com


Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II
http://www.jp2muzeum.pl


Radio Rodzina - Wrocław
http://www.radiorodzina.pl